Kontakt

Zapraszamy do współpracy.

Magalena Makuch

Prezes Zarządu
+48 510 715 055
magdalena.makuch@recordconsulting.pl

Sylwia Hyjek

Kierownik Biura
+48 794 930 777
biuro@recordconsulting.pl

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł