Kontakt

Zapraszamy do współpracy.

Magalena Makuch

dyrektor generalny
magdalena.makuch@recordconsulting.pl

Sylwia Hyjek

kierownik Biura
+48 794 930 777
biuro@recordconsulting.pl

Leszek Furgał

główny księgowy
leszek.furgal@recordconsulting.pl

Monika Kubiela

koordynator ds. szkoleń
szkolenia@recordconsulting.pl

Piotr Gross

marketing
marketing@recordconsulting.pl

Paweł Bobrowski

adwokat
pawel.bobrowski@recordconsulting.pl

Michał Chrobok

prawnik
michal.chrobok@recordconsulting.pl

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł