Kontakt

Zapraszamy do współpracy.

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł